fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ryszard Sadlik

Płace

Pracownik nie może zrezygnować z pensji

Nawet gdyby zatrudniony chciał wspomóc firmę w trudnej sytuacji, nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia. Dopuszczalna jest jednak ugoda o wypłacie ratalnej lub odroczeniu...

Kadry

Rozwiązanie umowy można przyspieszyć

Strony mogą ustalić krótszy od ustawowego okres wypowiedzenia, jeśli będzie to korzystne dla pracownika. Mogą też przyjąć wcześniejszą datę rozstania w trakcie biegnącego już...

Płace

Obniżka pensji możliwa mimo ochrony

Ciąża, wiek przedemerytalny czy działalność związkowa znacznie ograniczają pracodawcy prawo do jednostronnej zmiany warunków zatrudnienia. Nie jest to jednak zupełnie wykluczone.

Kadry

Za winnego strat nie zawsze odpowie szef

Szkoda wyrządzona przez pracownika osobie trzeciej zwykle obciąża pracodawcę. Nie jest tak jednak, jeśli doszło do niej w czasie, gdy sprawca nie zajmował się swoimi obowiązkami.

Kadry

Zadań nie można wyznaczać na bieżąco

W zadaniowym czasie pracy określone do wykonywania czynności muszą mieć charakter skonkretyzowany, zamknięty i powtarzający się. Szef nie może ustalać obowiązków doraźnie.

REKLAMA
Example Alt
e-Wydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA