fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dział Prawa

Akty prawne

Obowiązują od 4 kwietnia 2020 r.

• rozporządzenie ministra finansów z 11 marca 2020 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego...

Akty prawne

Obowiązują od 3 kwietnia 2020 r.

• rozporządzenie ministra zdrowia z 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (DzU z 2 kwietnia 2020 r., poz. 578)

Akty prawne

Obowiązują od 31 marca 2020 r.

• rozporządzenie ministra finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych...

Akty prawne

Obowiązują od 28 marca 2020 r.

- rozporządzenie ministra zdrowia z 4 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis...

Akty prawne

Obowiązują od 27 marca 2020 r.

• § 1 pkt 1 rozporządzenie ministra zdrowia z 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (DzU z...

Akty prawne

Obowiązują od 26 marca 2020 r.

- rozporządzenie ministra energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (DzU z 25 września 2019 r., poz. 1830)

Akty prawne

Obowiązują od 25 marca 2020 r.

• rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 24 lutego 2020 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez...

Akty prawne

Obowiązują od 24 marca 2020 r.

• ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 23 września 2019...

Akty prawne

Obowiązują od 21 marca 2020 r.

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 25 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (DzU z 6...

Akty prawne

Obowiązują od 20 marca 2020 r.

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące (DzU z 5 marca 2020...

Akty prawne

Obowiązują od 18 marca 2020 r.

- rozporządzenie ministra klimatu z 28 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO (DzU z 3...

Akty prawne

Obowiązują od 17 marca 2020 r.

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera...

Akty prawne

Już obowiązują od 14 marca 2020 r.

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 lutego 2020 r. w sprawie gmin, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa (DzU z 28 lutego 2020 r.,...

REKLAMA
Example Alt
e-Wydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA