Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prezydent USA

Trump porzucił deal z Kremlem

Kurt Volker, specjalny wysłannik Donalda Trumpa na Ukrainę, był w Warszawie
EAST NEWS
Ameryka szykuje się na lata konfrontacji z Rosjš na Ukrainie. Dlatego nie osłabi sojuszu z Polskš.

Kurt Volker, specjalny wysłannik Donalda Trumpa na Ukrainę, spotkał się w œrodę z szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim.

Doszło do tego dzień po doniesieniach Onetu, że Waszyngton wstrzymał dwustronne spotkania na najwyższym szczeblu do czasu rozwišzania sporu o nowelizację ustawy o IPN. W nocy z wtorku na œrodę polskiego czasu rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert powiedziała, że „doniesienia o rzekomym zawieszeniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa bšdŸ dialogu na wysokim szczeblu sš po prostu nieprawdziwe". Nauert podkreœliła, że USA sš zaniepokojone ustawš o IPN i wyraziły to w oœwiadczeniach wydanych przez szefa dyplomacji Rexa Tillersona, rzecznika resortu oraz w wystšpieniu na wideo ambasadora w Polsce Paula Jonesa.

Volker sprecyzował amerykańskie stanowisko. Pytany przez „Rzeczpospolitš", czy na obecnym etapie hipotetyczne spotkanie prezydentów obu krajów lub polskiego premiera i wiceprezydenta USA byłoby możliwe, dyplomata podkreœlił, że „kwestia ustawy jest tematem dyskusji między USA i Polskš" jednak „doniesienia, że kontakty na najwyższym szczeblu zostały zawieszone, sš fałszywe". Zdaniem Volkera, który utrzymuje stały kontakt z prezydentem Trumpem i sekretarzem stanu Rexem Tillersonem, „zadaniem dyplomatów jest stała analiza, kiedy jest dobry czas na jakie spotkania i jaka powinna być ich agenda. W tym nie ma nic szokujšcego".

Pytany przez „Rzeczpospolitš", czy z powodu sporu o ustawę o IPN zagrożone sš fundusze na polsko-amerykańskš współpracę wojskowš, w tym rozlokowanie w naszym kraju ciężkiej amerykańskiej brygady, Volker powiedział: „To oznaczałoby, że strzelamy sobie w stopę. Jak moglibyœmy nie zadbać o własnych żołnierzy? To byłoby szaleństwo".

W œrodę Onet opublikował treœć wewnętrznej notatki szefa gabinetu MSZ Jana Parysa, w której ten napisał, że „ze względu na znaczenie USA dla naszego bezpieczeństwa nie do przyjęcia jest sytuacja, kiedy prezydent czy premier majš zablokowane kontakty z głównym sojusznikiem". Dokument jest oparty na nocie ambasady RP w Waszyngtonie z 20 lutego, którš wczeœniej ujawnił portal.

Dla Ameryki znaczenie polskiego sojusznika jest tym większe, że spodziewa się ona wieloletniej konfrontacji z Rosjš. Na spotkaniu zorganizowanym przez German Marshall Fund w Warszawie Volker przyznał, że nie spodziewa się, aby po wyborach 18 marca Władimir Putin zrezygnował z polityki „odbudowy wielkoœci Rosji" i „udziału we wszystkich ważnych konfliktach międzynarodowych". To powoduje, że tematów spornych między Waszyngtonem i Moskwš przybywa. Na liœcie sš już Syria, Iran, Korea Północna, zbrojenia atomowe czy stosunki dyplomatyczne. – Staram się wyrzucić ze swojego słownictwa okreœlenia „zaufanie" i „kompromis", bo one w stosunkach z Rosjš do niczego nie prowadzš – przyznał dyplomata.

Na polu konfrontacji szczególnš rolę zajmuje Ukraina. Zdaniem Volkera bez rozwišzania tego konfliktu o poprawie relacji Rosji i USA nie może być mowy.

– To nie jest wojna zastępcza, bo Ameryka, Niemcy czy Polska nie sš w stanie wojny – powiedział „Rzeczpospolitej" dyplomata. Przyznał jednak, że administracja Trumpa w wielu punktach zaostrzyła politykę wobec Moskwy. Oznakš tego jest złagodzenie restrykcji dotyczšcych sprzedaży Ukraińcom broni, zniesiono rozróżnienie na uzbrojenie œmiercionoœne i nieœmiercionoœne. Waszyngton prowadzi rozmowy z Kijowem w sprawie dostarczenie uzbrojenia przeciw snajperom.

– Ukraina produkuje wysokiej jakoœci uzbrojenie, które jednak jest niepełne. Wspólnota międzynarodowa powinna uzupełnić te luki – oœwiadczył Volker. Podkreœlił, że zarzuty wobec Trumpa o kontakty z Kremlem w czasie kampanii wyborczej nie wpływajš na niezwykle stanowczš politykę Ameryki wobec Rosji. To dwa oddzielne porzšdki.

Mimo wszystko USA proponujš ustanowienie w Donbasie misji rozjemczej, która działałaby na podstawie mandatu ONZ. Zapewniłaby ona bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom regionu, ale także dostęp ukraińskich władz do granicy międzynarodowej oraz możliwoœć przeprowadzenia tu wyborów i nadania Donbasowi specjalnego statusu. Po spotkaniu z Volkerem, przedstawiciele Kremla zapowiedzieli, że ustosunkujš się do tej propozycji po wyborach w Rosji.

Zdaniem Waszyngtonu okupacja wschodniej Ukrainy jest sprzeczna z interesami Rosji nie tylko z uwagi na ogromne koszty, ale także dlatego, że doprowadziła do konsolidacji ukraińskiego narodu, w szczególnoœci młodzieży. Jednak Rosja, przyznaje Volker, ma innš analizę. Gra na podział Zachodu, sukces populistów, zniesienie sankcji, a na samej Ukrainie – na dalsze załamanie sytuacji gospodarczej. Dlatego szanse na szybkie porozumienie między Moskwš i Waszyngtonem sš bardzo ograniczone.

Dyplomata powiedział także „Rzeczpospolitej", że nie widzi potrzeby zmiany formatu normandzkiego, w którym o pokoju w Donbasie z Kremlem negocjujš w imieniu Zachodu Niemcy i Francuzi. Jego zdaniem Ameryka może odegrać ważniejsza rolę w strategicznych rokowaniach rozbrojeniowych z Moskwš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL