fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Programista nie odliczy wydatków na odzież i prawo jazdy na motor

Programista
Adobe Stock
Fiskus nie zgadza się na zakwalifikowanie do kosztów branych pod uwagę przy preferencyjnym opodatkowaniu 5-proc. stawką PIT wydatków na specjalne ubrania i buty dla motocyklistów i na uprawnienia do kierowania takim jednośladem.

Z ulgi nie są jednak wykluczone wydatki na zakup i eksploatację motocykla.

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5 proc. podstawy opodatkowania. Ulga jest uregulowana w art. 30ca ustawy o PIT. Z uwagi na angielski zwrot „qualified intellectual property" powszechnie jest opisywana jako ulga dla „kwalifikowanego IP" albo IP Box.

Bezpośredni związek z kwalifikowanym IP

Wysokość dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn:

- dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i

- wskaźnika nexus obliczonego według wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

Nie uwzględnia się tu kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Zasadę tą wprowadził art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT. Programiści mają problemy ze sposobem rozumienia tego przepisu przez organy podatkowe. Skonstruowany jest on bowiem na zasadzie otwartego katalogu i wprost wskazuje tylko kilka przykładów wydatków. Są to odsetki, opłaty finansowe oraz koszty związane z nieruchomościami. Wątpliwości co do innych wydatków wprost niewskazanych w art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT programiści próbują wyjaśniać składając wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych.

Spodnie, kurtka i rękawice

W interpretacji indywidualnej z 14 grudnia 2020 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (0115-KDWT.4011.103.2020. 2.BK) negatywnie odpowiedział na pytanie programisty o możliwość rozliczenia w kosztach jego firmy wydatków na zakup sprzętu do jazdy motocyklem. Chodziło o wydatki na nabycie kasku, spodni, kurtki, rękawic, butów motocyklowych. Dodatkowo podatnik zapytał o koszt kursu na prawo jazdy i opłaty urzędowe przy zmianie prawa jazdy. Co prawda organ podatkowy przyznał, że kwestią oczywistą jest, iż korzystanie z motocykla pozwala na sprawne i szybkie poruszanie się po mieście, a takie szybkie docieranie do kontrahentów, a to pomaga przedsiębiorcy. Wydatki na zakup odzieży motocyklowej uznał jednak za związane z bezpieczną jazdą, a nie z przychodem ze sprzedaży kwalifikowanego IP. Organ podatkowy identycznie zakwalifikował wydatki na buty używane przez motocyklistów. Tak samo negatywne stanowisko zajął w stosunku do wydatków związanych z nabyciem prawa jazdy na motocykl. Dyrektor KIS argumentował, że uzyskiwanie przychodów z usług programistycznych nie jest uzależnione od rodzaju odzieży czy butów noszonych przez podatnika w trakcie jazdy motocyklem. Bezpośrednim celem, jaki jest związany z ich zakupem jest ochrona zdrowia. A wydatki na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym, które związane są z funkcjonowaniem danej jednostki w życiu społecznym. Ich poniesienie uwarunkowane jest innymi względami, aniżeli uzyskiwanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. To wydatki osobiste, które nie mają związku z wytworzeniem kwalifikowanego IP. Programista nie ma zatem możliwości ich uwzględnienia przy obliczaniu wskaźnika nexus.

Czy problem rozwiąże logo na kasku

Ulgę IP Box wprowadzono od 1 stycznia 2019 r. W latach wcześniejszych podatnicy także spierali się o zaliczanie wydatków na odzież motocyklisty czy kask do kosztów firmowych. Fiskus zajmował negatywne stanowisko. Przykładem jest interpretacja indywi- dualna z 16 lutego 2017 r. wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (1462-IPPB1. 4511.1127.2016.2.KS1). Pismo otrzymał programista płacący podatek liniowy. Uważał, że dzięki oszczędności czasu jaką daje jazda motocyklem do klientów, będzie mógł zrealizować więcej usług dla nich. Osiągnie więc większe przychody. Argumenty nie przekonały fiskusa, który uznał, że wydatki poniesione na zakup kasku i odzieży ochronnej niezbędne do poruszania się na motocyklu lub motorowerze nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną przez programistę działalnością gospodarczą.

Z korzystną kwalifikacją wydatków można się jednak było spotkać, gdy motocyklista akcesoria niezbędne do użytkowania motocykla oznaczył logiem swojej firmy. W interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2017 r. dyrektor KIS (0115-KDIT3. 4011.250.2017.1.WM) zajął korzystne stanowisko dla podatnika warunkowane utratą cech osobistych odzieży i kasku. Organ podatkowy stwierdził: „(...) o ile spełnione zostaną powyższe warunki, a ww. wyposażenie nie będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę w celach prywatnych, to wydatki na zakup wyposażenia dla motocyklisty (kasku, odzieży ochronnej, odzieży motocyklowej, butów motocyklowych) opatrzonego w sposób trwały i widoczny cechami charakterystycznymi dla firmy (nazwa firmy), mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej". Pismo otrzymał przedsiębiorca zajmujący się doradztwem w zakresie informatyki, sprzedażą hurtową komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania oraz zarządzaniem stronami internetowymi.

Być może stanowisko to obroniłoby się także w 2021 r. przy okazji ulgi IP Box i programiści jeżdżący motocyklami powinni zacząć umieszczać na odzieży oznaczenia swoich firm.

Zakup i eksploatacja to co innego

Same wydatki związane z zakupem i używaniem motocykla w firmie przez programistów fiskus uznaje za możliwe do rozliczenia w ramach ulgi IP Box. Przykładem jest interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 grudnia 2020 r. (0113- KDIPT2-3.4011.788.2020.2.ID). Pismo otrzymał programista prowadzący jednoosobową firmę i ponoszący koszty związane z amortyzacją samochodu oraz motocykla. We wniosku o wydanie interpretacji argumentował, że wydatki te umożliwiają mu sprawny transport w celach np. spotkania z kontrahentem (konsultacje, personalizacja tworzonego oprogramowania) lub wzięcia udziału w szkoleniach. Powodem zakupu, obok samochodu, także motocykla była chęć usprawnienia poruszania się po wielkich aglomeracjach miejskich i zaoszczędzenie czasu. Organ podatkowy uznał wydatki ponoszone przez programistę na amortyzację i eksploatację motocykla za koszty spełniające przesłanki z art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, jako koszty prowadzonej bezpośrednio przez wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Takie samo stanowisko dyrektora KIS znajdziemy w interpretacji indywidualnej z 22 grudnia 2020 r. (0113- KDIPT2-3.4011.841.2020.2. KS). W piśmie tym fiskus zaakceptował także wydatki na zakup roweru oraz drona.

Problemy z ... czajnikiem

Stosowanie przez organy podatkowe art. 30ca ust. 4–5 ustawy o PIT prowadzi też do takich kuriozalnych sytuacji jak wykluczenie z ulgi wydatków na .... czajnik i kubki. W interpretacji indywidualnej z 22 października 2020 r. dyrektor KIS (0112-KDIL2-2.4011. 522.2020.2.AA) uznał, że zakupy urządzeń AGD i naczyń przydatnych w pracy w biurze, takich jak czajnik i kubki bez wątpienia zapewniają podatnikowi odpowiedni poziom ergonomii, co może wpływać na jakość i efektywność świadczonych usług. Wydatki te gwarantują też komfortowe środowisko pracy. Nie są jednak wprost związane z wytworzeniem, rozwinięciem, ulepszeniem oprogramowania lub jego części. Nie ma tu bezpośredniego związku tych wydatków z wytworzonym IP i dlatego nie mogą zawierać się we wskaźniku nexus. Organ podatkowy widział taki związek w przypadku zakupu przez programistę mebli biurowych jako element wyposażenia biura. Wśród nich był fotel, którego wysoka jakość sprawiała, że programista nie odczuwał zmęczenia mięśni, przez które musiałby przerywać pracę nad wytworzeniem oprogramowania. Tak samo fiskus zakwalifikował wydatki na nabycie artykułów papierniczych (segregatory, koszulki, papier do drukarki, przybory do pisania), sprzętu elektronicznego (telefon, drukarka) oraz amortyzację wydatków na motocykl.

Wcześniej jednak organy podatkowe inaczej podeszły do problemu wydatków na czajnik. W interpretacji indywidualnej wydanej 13 sierpnia 2020 r. przez dyrektora KIS (0113- KDIPT2-1.4011.477.2020.ISL) czytamy, że wydatki na zakup artykułów biurowych (m.in. czajnik elektryczny) to koszt w IP Box w części, w jakiej będą proporcjonalnie przypisane do przychodów przypadających z tytułu sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualne lub z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

podstawa prawna: art. 30ca ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA