fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Tarcza 4.0: które odprawy obniża koronawirus

AdobeStock
Tarcza 4.0 zawiera rozwiązanie obniżające odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Mogą jednak powstawać wątpliwości, czy będzie to dotyczyć wszystkich odpraw.

W nowych odsłonach tarczy antykryzysowej ustawodawca przewiduje kolejne rozwiązania mające poprawić sytuację pracodawców, których działalność zakłóciła pandemia koronawirusa. Jednym z nich jest obniżenie wysokości odpraw związanych z rozwiązaniem umowy o pracę lub cywilnoprawnej przewidziane w projekcie najnowszej tarczy antykryzysowej. W wypadku obniżenia, limit został ustanowiony na poziomie 10-krotności wynagrodzenia minimalnego.

Automatyczne obniżenie dotyczy odpraw, których wypłacenie przewidują przepisy prawa. Pojawia się jednak wiele wątpliwości, których konkretnie odpraw dotyczą przepisy – czy tylko tych ustawowych, czy może też wynikających z umowy? W tym przypadku możliwe są trzy interpretacje.

Pierwsza sprowadza się do tego, że obniżeniu ulegają wyłącznie te odprawy, których wyłączną podstawą jest ustawa. W rezultacie dodatkowa odprawa, która wynika z indywidualnego porozumienia z pracownikiem albo z układu zbiorowego pracy, nie powinna być obniżona.

Druga interpretacja jest taka, że obniżeniu ulegają także te odprawy, które wynikają z kodeksowych źródeł prawa pracy, czyli m.in. układów zbiorowych pracy, porozumień dotyczących zwolnień grupowych oraz regulaminów wynagradzania.

Trzecia interpretacja oznacza, że obniżeniu ulegają wszystkie odprawy, także te zagwarantowane w indywidualnych umowach o pracę.

Dodatkowym warunkiem tego, by pracodawca skorzystał z obniżenia odpraw jest to, że musi dotknąć go spadek obrotów lub istotny wzrost kosztów funduszu wynagrodzeń.

Ustawa weszła w życie 24 czerwca br.

Zdaniem autora

Michał Tutaj, prawnik w kancelarii CMS

Moim zdaniem najwięcej argumentów przemawia za stanowiskiem pośrednim. Obniżeniu powinny podlegać nie tylko odprawy wynikające wprost z ustawy, ale także te, które opierają się na porozumieniach zbiorowych oraz na regulaminach i statutach określających prawa i obowiązki pracowników. Głównym argumentem za tym stanowiskiem jest to, że odpowiada ono temu, jak działa w Polsce prawo pracy. Nasz system prawny uznaje, że w relacji z pracownikami źródłami prawa są również niektóre porozumienia zbiorowe czy regulaminy. Można zatem, moim zdaniem, określić je jako przepisy przewidujące obowiązek wypłaty odprawy. W konsekwencji obniżeniu będą podlegać odprawy przewidziane zarówno w ustawach, jak i między innymi w regulaminach wynagrodzeń, regulaminach zwolnień grupowych, porozumieniach dotyczących zwolnień grupowych czy układach zbiorowych pracy.

Ze względu na przedstawione niejasności interpretacyjne firmy powinny jednak uważać na to, co wpisują do przyszłych porozumień o rozwiązaniu umowy o pracę. Niedokładne sformułowanie może rodzić wątpliwość, czy odprawa ulega obniżeniu.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA