fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 31 października 2020 r.

- art. 5 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 30 kwietnia 2020 r., poz. 782)

- art. 8 pkt 14 i 15 ustawy z 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (DzU z 12 sierpnia 2020 r., poz. 1378)

- art. 4 pkt 58 lit. b ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (DzU z 31 sierpnia 2020 r., poz. 1493)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 13 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości (DzU z 16 października 2020 r., poz. 1818)

- ustawa z 17 września 2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (DzU z 16 października 2020 r., poz. 1827)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 października 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 – z mocą od 1 lipca (DzU z 30 października 2020 r., poz. 1909)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych (DzU z 30 października 2020 r., poz. 1915)

- rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (DzU z 30 października 2020 r., poz. 1916)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA